Tagged: 1 Gjoni 3:8

0

Solidariteti i Krishtlindjes!

20 Dhjetor Prandaj është shfaqur Biri i Perëndisë: për të shkatërruar veprat e djallit. – 1 Gjoni 3:8 Punishtja e Satanit nxjerr miliona mëkate çdo ditë. Ai i paketon në avionë të mëdhenj mallrash,...