Category: Këngë

Vetëm Një Zot i Shenjtë

==== Kush komandon gjith’ ushtritë e qiellit Kush bën që çdo mbret të bjerë në gjunjë Kush pëshpërit dhe errësira dridhet Vetëm një Zot i Shenjtë Çfarë bukuri që kërkon lavd’rime Kush vallë më...

0

Është Zoti ynë

Oqeanet në dorë kush i mban? Çdo grimcë rëre kush e numëron? Mbretër, kombe dridhen para Tij Gjithë krijimi ngrihet dhe gëzon Është Zoti ynë, i ulur përmbi fron Eja t’adhurojmë Është Mbreti ynë,...