Fjalet e Jetes

0

12 Nentor – Octavius Winslow

12 Nëntor “Lum skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve.” Mateu 5:3 Mbi të gjitha tiparet frymërore kultivo me më tepër urgjencë, lutje, zell dhe dëshirë varfërinë e frymës. Mos u...

0

10 Nentor – Octavius Winslow

10 Nëntor “Kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve.” Romakëve 8:29 Biri i Perëndisë ruan me ne marrëdhënien e Vëllait të Madh. Ai është në kuptimin absolut “i Parëlinduri.”...

0

7 Nentor – Octavius Winslow

7 Nëntor “Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara.” Romakëve 11:2 Në këtë vend termi “paranjohu” ka një kuptim të veçantë dhe shumë të qartë. Në zbatimin...