Fjalet e Jetes

0

6 Shkurt – Octavius Winslow

6 Shkurt “Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.” Gjoni 3:3 Rilindja është një vepër unike dhe e dallueshmne nga të gjitha veprat e tjera të Frymës Hyjnore. Ajo...

0

4 Shkurt – Octavius Winslow

4 Shkurt “Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit.” ‭‭1 Pjetrit‬ ‭2:24‬ Çfarë lajmërimi i bekuar! Mëkati nuk urrehet më pak për shkak se është falur dhe...

0

3 Shkurt – Octavius Winslow

3 Shkurt “Mbetet, pra, një pushim i së shtunës për popullin e Perëndisë.” ‭Hebrenjve‬ ‭4:9‬ Duke qenë se nuk e kemi arritur ende prehjen qiellore, jemi ende duke ju afruar, oh çfarë mendimi ngazëllues,...

0

2 Shkurt – Octavius Winslow

2 Shkurt “I cili e përshkoi vendin duke bërë mirë.” Veprat 10:38 Do të përpiqem me shumë zell që t’ia ngulis në mendje lexuesit atë që Henri Martin e quajti “kënaqësia e të bërit...

0

1 Shkurt – Octavius Winslow

1 Shkurt “Perëndia është ai që i drejtëson.” Romakëve 8:33 Vështroni sigurinë e përjetshme të besimtarit më të dobët në Jezusin. Veprimi i drejtësimit që u mor nën vulën madhështore të ringjalljes së Krishtit,...

0

31 Janar – Octavius Winslow

31 Janar “Lëvdoni, pra, Zotin në krahinat e agimit, emrin e Zotit, Perëndinë e Izraelit në ishujt e detit!”.” ‭‭Isaia‬ 24:15‬ E madhe është lavdia që vjen tek Perëndia ynë i mishëruar prej mundimeve...

0

30 Janar – Octavius Winslow

30 Janar “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.” ‭‭Jeremia‬ ‭31:3‬ Ligji i dashurisë është ligji i qeverisjes morale të Perëndisë mbi popullin e Tij. Përmes...

0

29 Janar – Octavius Winslow

29 Janar “Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai.” 1 Gjonit‬ ‭3:2‬ Kush mund ta tregojë plotësisht gjithë lavdinë e Shpengimtarit në qiell? Apo, edhe po...