Fjalet e Jetes Blog

meditime biblike - peme ne agim 0

26 Mars – Octavius Winslow

26 Mars “Por sa për mua, e mira është t’i afrohem Perëndisë.” ‭‭Psalmi‬ ‭73:28‬ Sa më tepër të jetë një objekt i caktuar burim kënaqësie dhe meditimi për ne, aq më fort e dëshirojmë...

meditime biblike - peme ne agim 0

25 Mars – Octavius Winslow

25 Mars “Dashuria e Krishtit na shtrëngon.” 2 Korintasve 5:14. Dashuria është parimi i madh ndikues i ungjillit. Feja e Jezusit është më së pari një fe motivi: ajo përjashton çdo parim detyrues; ajo...

meditime biblike - peme ne agim 0

24 Mars – Octavius Winslow

24 Mars “Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një Frym të vetëm në të njëjtin trup, qofshin Hebrenjtë apo Grekët, qofshin skllevërit a të liruarit, dhe të gjithë jemi uijtur në të njëjtin...

meditime biblike - peme ne agim 0

23 Mars Octavius Winslow

23 Mars “Një Zot.” Efesianëve 4:5. Kisha është një në Birin – “Ka vetëm një Zot.” Zoti Jezus është Kreu i vetëm, sikurse është edhe Themeli i vetëm i Kishës. Të gjithë besimtarët janë...

meditime biblike - peme ne agim 0

22 Mars – Octavius Winslow

22 Mars “Një Perëndi i vetëm dhe Atë i të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të të gjithëve dhe në ju të gjithë.” Efesianëve 4:6 Kush janë të gjithë? Kisha e...

meditime biblike - peme ne agim 0

21 Mars – Octavius Winslow

21 Mars “Jam Unë, mos kini frikë.” Gjoni 6:20 Imagjinojeni veten duke shkuar përgjatë një shtegu shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, çdo hap i të cilit është i mbushur me dhimbje dhe rrezik,...

meditime biblike - peme ne agim 0

18 Mars – Octavius Winslow

18 Mars “Unë, Gjoni, që jam edhe vëllai juaj dhe pjestar bashkë me ju në pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për fjalën e Perëndisë...