Category: Meditime

0

9 Gusht – Octavius Winslow

“Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish.” ‭Romakëve‬ ‭8:3‬ Çfarë fjalësh janë këto – “Perëndia, duke dëguar birin e vet!” Një person më...

0

8 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish.”...

0

6 Gusht – Octavius Winslow

“Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga Fryma prodhon jetë dhe paqe.” ‭Romakëve‬ ‭8:6 Mendja frymërore është jetë. Pa frikë e sfidojmë çdo besimtar – cili ka...

0

5 Gusht – Octavius Winslow

“Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu unë do t’ju gëzoj dhe do të ngushëlloheni në Jerusalem.” Isaia 66:13 Sa e fortë është brenga e penduar e atij fëmije që është...

0

3 Gusht – Octavius Winslow

“Duke pritur flakët birërimin, shpengimin e trupit tonë.” Romakëve 8:23 Termat “birësim” dhe shpengim” të përdorur këtu duhet të merren në një kuptim të kufizuar. Birësimi ynë i tanishëm në familjen e Perëndisë është...

0

2 Gusht – Octavius Winslow

“Jeni të gjithë pjesëtarë me mua të hirit.” Filipianëve‬ ‭1:7‬ Është shumë e vërtetë që hiri të cilin Perëndia e vendos mbi një pastor të krishterë përjetohet nga e gjithë tufa e besimtarëve për...

0

1 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe ju bëj thirrje, o vëllezër, për Zotin tonë Jezu Krisht dhe për dashurinë e Frymës, të luftoni bashkë me mua në lutje te Perëndia për mua.” Romakëve‬ ‭15:30 Ka shumë konsiderata solemne dhe...