Category: Meditime

0

2 Shkurt – Octavius Winslow

2 Shkurt “I cili e përshkoi vendin duke bërë mirë.” Veprat 10:38 Do të përpiqem me shumë zell që t’ia ngulis në mendje lexuesit atë që Henri Martin e quajti “kënaqësia e të bërit...

0

1 Shkurt – Octavius Winslow

1 Shkurt “Perëndia është ai që i drejtëson.” Romakëve 8:33 Vështroni sigurinë e përjetshme të besimtarit më të dobët në Jezusin. Veprimi i drejtësimit që u mor nën vulën madhështore të ringjalljes së Krishtit,...

0

31 Janar – Octavius Winslow

31 Janar “Lëvdoni, pra, Zotin në krahinat e agimit, emrin e Zotit, Perëndinë e Izraelit në ishujt e detit!”.” ‭‭Isaia‬ 24:15‬ E madhe është lavdia që vjen tek Perëndia ynë i mishëruar prej mundimeve...

0

30 Janar – Octavius Winslow

30 Janar “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.” ‭‭Jeremia‬ ‭31:3‬ Ligji i dashurisë është ligji i qeverisjes morale të Perëndisë mbi popullin e Tij. Përmes...

0

29 Janar – Octavius Winslow

29 Janar “Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai.” 1 Gjonit‬ ‭3:2‬ Kush mund ta tregojë plotësisht gjithë lavdinë e Shpengimtarit në qiell? Apo, edhe po...

0

28 Janar – Octavius Winslow

28 Janar “I cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin tonë.” ‭‭Romakëve‬ ‭4:25‬ Ai u bind, vuajti, u ringjall si Përfaqësuesi, Garantuesi, Kreu i kishës së Tij; mos...

0

27 Janar – Octavius Winslow

27 Janar “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja.” ‭‭1 Korintasve‬‭15:17 Këtu kemi provën e madhe për përsosmërinë dhe pranimin e flijimit të...

0

26 Janar – Octavius Winslow

26 Janar “Ditët e mia janë në dorën tënde.” ‭‭Psalmi ‭31:15 Lëreni këtë të vërtetë të çmuar ta çlirojë mendjen tuaj nga çdo shqetësim dhe ankth i panevojshëm për të tashmen apo të ardhmen....

0

25 Janar – Octavius Winslow

25 Janar “Prandaj ai duhej t’u ngjante në çdo gjë vëllezërve.” ‭‭Hebrenjve‬ ‭2:17‬ Duke marrë pjesë në natyrën tonë asnjë gjë njerëzore nuk ishte e huaj për Të, përveç mëkatit që e njollosi dhe...