Category: Octavius Winslow

0

7 Prill – Octavius Winslow

“Unë jam Zoti që heton zemrën.” Jeremia 17:10 Edhe pse kjo pamje e karakterit Hyjnor është tepër solemne, zemra që beson gjen në të një prehje të ëmbël dhe të shenjtëruar. Çfarë të vërtete...

0

6 Prill – Octavius Winslow

“Madje, edhe flokët e kokës tuaj janë të numëruar.” Luka 12:7 Lexus i dashur, ti di kaq pak për Perëndinë, për shkak se jeton në një largësi të tillë nga Perëndia; ke kaq pak...

0

5 Prill – Octavius Winslow

“Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?” Romakëve 8:31 Me një At të tillë, me një Mik të tillë, me një Ngushëllues të tillë, kush mund të luftojë...

0

4 Prill – Octavius Winslow

“Por do të thotë ndonjë: ‘Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç’trup do të vijnë?’.” 1 Korintasve 15:35 Trupi identik që u mboll, e megjithatë shumë i ndryshuar, shumë frymëror, shumë e përlëvduar, shumë...

0

2 Prill – Octavius Winslow

“Është një mik që është më i lidhur se një vëlla.” Fjalët e urta 18:24 Fuqia e simpatisë njerëzore është e mahnitshme, nëse kjo e çon zemrën tek Krishti. Por është paralizuese nëse na...

0

1 Prill – Octavius Winslow

“Sepse, po të shqyrtonim veten tonë, nuk do të gjykoheshim.” 1 Korintasve 11:31 Dënimi i vetes eviton dënimin e Perëndisë. Kur një mëkatar i penduar me të vërtetë, me përulësi dhe në mënyrë të...

meditime biblike - peme ne agim 0

31 Mars – Octavius Winslow

31 Mars “Edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish.” Romakëve 8:3 Për shkak se mëkati është shkaku më i madh i dënimit, le të synojmë që edhe ne ta dënojmë mëkatin, nëse duam...

meditime biblike - peme ne agim 0

30 Mars – Octavius Winslow

30 Mars “Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit” ‭‭Hebrenjve‬ ‭10:19 Në gjithë lutjen e vërtetë duhet t’i jepet një theks i...

meditime biblike - peme ne agim 0

29 Mars – Octavius Winslow

29 Mars “Unë e di, o Zot, që dekretet e tua janë të drejta, dhe që ti më ke hidhëruar në besnikërinë tënde.” ‭Psalmei ‭119:75‬ Shenja e një dashurie të zellshme për Perëndinë është...