Category: Octavius Winslow

0

26 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe unë do t’i lutem Atit dhe ai do t’ju japë një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju.” Gjoni 14:16 Ai banon tek besimtari si një Frymë që qëndron. Ky është...

0

25 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së Tij ndaj nesh, që besojmë, sipas veprueshmërisë së pushtetit të forcës së tij.” Efesianëve 1:19 Fuqia hyjnore nuk është më pak se dashuria një përsosmëri...

0

24 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe për ta shenjtëroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë.” Gjoni 17:19 Krishti përlëvdohet në shenjtërinë progresive të popullit të Tij. “Mbretëria e Perëndisë është brenda jush,” thotë Zoti...

0

23 Gusht – Octavius Winslow

“Perëndia është dashuri.” 1 Gjoni 4:8 Perëndia në Krishtin nuk është më një “zjarr që konsumon,” por një Perëndi dashurie, një Perëndia paqeje; një Perëndi i pajtuar. Perëndia në Krishtin i shtrin duart e...

0

20 Gusht – Octavius Winslow

“Kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij.” ‭‭Veprat e Apostujve‬ ‭20:28‬ Hyjnia e Birit të Perëndisë i dha një vlerë dhe gjallëri Hyjnore gjakut që u derdh nga...

0

18 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore.” ‭Efesianëve‬ ‭6:12‬ Le të...