Category: Octavius Winslow

0

26 Janar – Octavius Winslow

26 Janar “Ditët e mia janë në dorën tënde.” ‭‭Psalmi ‭31:15 Lëreni këtë të vërtetë të çmuar ta çlirojë mendjen tuaj nga çdo shqetësim dhe ankth i panevojshëm për të tashmen apo të ardhmen....

0

25 Janar – Octavius Winslow

25 Janar “Prandaj ai duhej t’u ngjante në çdo gjë vëllezërve.” ‭‭Hebrenjve‬ ‭2:17‬ Duke marrë pjesë në natyrën tonë asnjë gjë njerëzore nuk ishte e huaj për Të, përveç mëkatit që e njollosi dhe...

0

24 Janar – Octavius Winslow

24 Janar “Kini kujdes, vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë, mosbesimi, që të largohet nga Perëndia i gjallë.” Hebrenjve‬ ‭3:12‬ Vini re se çfarë thotë autori se është shkaku i...

0

23 Janar – Octavius Winslow

23 Janar “Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose me jetën ose me vdekjen.” ‭‭Filipianëve‬ ‭1:20‬ Nuk do t’ju mungojë Krishti kur të keni më tepër nevojë për Të. Ai që ka qenë...

0

22 Janar – Octavius Winslow

22 Janar “Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari.” ‭‭1 Timoteut‬ ‭1:15‬ Ai...

0

21 Janar – Octavius Winslow

21 Janar “Dhe ne lutemi edhe për këtë: për përsosjen tuaj.” ‭‭2 Korintasve‬ ‭13:9‬ Kërkoni shkallë më të larta të hirit. Le të jetë standardi dhe synimi juaj më i larti. Mos vendosni kufizime...

0

20 Janar – Octavius Winslow

20 Janar “Pjesëmarrës në trashëgimin e shenjtorëve në dritë.” ‭Kolosianëve‬ ‭1:12‬ Shenjtorët e përlëvduar janë “shenjtorët në dritë.” Fytyra e Atit nuk është më e mbuluar – nuk ka më “ecje në errësirë pa...

0

17 Janar – Octavius Winslow

17 Janar “Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë, unë do të përgjigjem; do të jenë akoma duke folur, dhe unë do t’ua plotësoj.” Isaia‬ ‭65:24‬ ‭ Mbaj mend që froni...