Category: Octavius Winslow

0

9 Shkurt – Octavius Winslow

9 Shkurt “Kjo sëmundje nuk është për vdekje, po për lavdinë e Perëndisë.” Gjoni 11:4 Stina e sëmundjes është edukimi i shpirtit. Më tepër nga Perëndia shpaloset gjatë kësaj kohe, më tepër nga e...

0

8 Shkurt – Octavius Winslow

8 Shkurt “Në dashurinë e Tij do të qëndrojë në heshtje.” Sofonia 3:17 Leximi i drejtpërdrejtë i kësaj pjesë është jashtëzakonisht i bukur dhe shprehës: “Ai do të qëndrojë në heshtje për shkak të...

0

7 Shkurt – Octavius Winslow

7 Shkurt “Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në çdo të vërtetë.” ‭‭Gjoni‬ ‭16:13‬ Pamje të reja dhe më të zgjeruara nga Fryma e Shenjtë karakterizojnë mendjen...

0

6 Shkurt – Octavius Winslow

6 Shkurt “Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë.” Gjoni 3:3 Rilindja është një vepër unike dhe e dallueshmne nga të gjitha veprat e tjera të Frymës Hyjnore. Ajo...

0

5 Shkurt – Octavius Winslow

5 Shkurt “Pa mua nuk mund të bëni asgjë.” Gjoni 15:5 Oh sikur Kisha e Krishtit dhe çdo anëtar individual ta kuptonte këtë të vërtetë; që pamjet më të thjeshta dhe më të afërta...

0

4 Shkurt – Octavius Winslow

4 Shkurt “Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit.” ‭‭1 Pjetrit‬ ‭2:24‬ Çfarë lajmërimi i bekuar! Mëkati nuk urrehet më pak për shkak se është falur dhe...

0

3 Shkurt – Octavius Winslow

3 Shkurt “Mbetet, pra, një pushim i së shtunës për popullin e Perëndisë.” ‭Hebrenjve‬ ‭4:9‬ Duke qenë se nuk e kemi arritur ende prehjen qiellore, jemi ende duke ju afruar, oh çfarë mendimi ngazëllues,...

0

2 Shkurt – Octavius Winslow

2 Shkurt “I cili e përshkoi vendin duke bërë mirë.” Veprat 10:38 Do të përpiqem me shumë zell që t’ia ngulis në mendje lexuesit atë që Henri Martin e quajti “kënaqësia e të bërit...

0

1 Shkurt – Octavius Winslow

1 Shkurt “Perëndia është ai që i drejtëson.” Romakëve 8:33 Vështroni sigurinë e përjetshme të besimtarit më të dobët në Jezusin. Veprimi i drejtësimit që u mor nën vulën madhështore të ringjalljes së Krishtit,...

0

31 Janar – Octavius Winslow

31 Janar “Lëvdoni, pra, Zotin në krahinat e agimit, emrin e Zotit, Perëndinë e Izraelit në ishujt e detit!”.” ‭‭Isaia‬ 24:15‬ E madhe është lavdia që vjen tek Perëndia ynë i mishëruar prej mundimeve...