Category: Octavius Winslow

0

6 Janar – Octavius Winslow

6 Janar “Në botë do të keni mundime.” Gjoni 16:33 Nëse do të mund ta hiqnim mënjanë për një moment perden e hollë që na ndan nga shenjtorët e përlëvduar dhe të hetojmë shtegun...

0

4 Janar – Octavius Winslow

4 Janar “Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshim me ju të gjithë. Amen.” 2 Korintasve 13:14 Doktrina e Trinitetit është për të krishterin çelësi i...

0

3 Janar – Octavius Winslow

3 Janar “Sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia.“ Kolosianëve 1:19 E gjithë urtësia për të drejtuar, e gjithë fuqia për të ngritur lart, e gjithë dashuria për të...

0

2 Janar – Octavius Winslow

2 Janar “Por ai e njeh rrugën që unë kam marrë.” Jobi 23:10 Edhe pse e ardhmja mund të jetë e paprovuar, e pashkelur dhe e panjohur, çdo hap është planifikuar, është rregulluar dhe...

0

1 Janar – Octavius Winslow

1 Janar “Deri tani nuk keni kaluar kurrë nëpër këtë rrugë.” Jozueu 3:4 Sa solemn që është reflektimi që me fillimin e një cikli të ri kohe për çdo udhëtar për në Sion fillon...