Category: Octavius Winslow

0

30 Janar – Octavius Winslow

30 Janar “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.” ‭‭Jeremia‬ ‭31:3‬ Ligji i dashurisë është ligji i qeverisjes morale të Perëndisë mbi popullin e Tij. Përmes...

0

29 Janar – Octavius Winslow

29 Janar “Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai.” 1 Gjonit‬ ‭3:2‬ Kush mund ta tregojë plotësisht gjithë lavdinë e Shpengimtarit në qiell? Apo, edhe po...

0

28 Janar – Octavius Winslow

28 Janar “I cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin tonë.” ‭‭Romakëve‬ ‭4:25‬ Ai u bind, vuajti, u ringjall si Përfaqësuesi, Garantuesi, Kreu i kishës së Tij; mos...

0

27 Janar – Octavius Winslow

27 Janar “Në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj; ju jeni ende në mëkatet tuaja.” ‭‭1 Korintasve‬‭15:17 Këtu kemi provën e madhe për përsosmërinë dhe pranimin e flijimit të...

0

26 Janar – Octavius Winslow

26 Janar “Ditët e mia janë në dorën tënde.” ‭‭Psalmi ‭31:15 Lëreni këtë të vërtetë të çmuar ta çlirojë mendjen tuaj nga çdo shqetësim dhe ankth i panevojshëm për të tashmen apo të ardhmen....

0

25 Janar – Octavius Winslow

25 Janar “Prandaj ai duhej t’u ngjante në çdo gjë vëllezërve.” ‭‭Hebrenjve‬ ‭2:17‬ Duke marrë pjesë në natyrën tonë asnjë gjë njerëzore nuk ishte e huaj për Të, përveç mëkatit që e njollosi dhe...

0

24 Janar – Octavius Winslow

24 Janar “Kini kujdes, vëllezër, se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë, mosbesimi, që të largohet nga Perëndia i gjallë.” Hebrenjve‬ ‭3:12‬ Vini re se çfarë thotë autori se është shkaku i...

0

23 Janar – Octavius Winslow

23 Janar “Krishti do të madhërohet në trupin tim, ose me jetën ose me vdekjen.” ‭‭Filipianëve‬ ‭1:20‬ Nuk do t’ju mungojë Krishti kur të keni më tepër nevojë për Të. Ai që ka qenë...

0

22 Janar – Octavius Winslow

22 Janar “Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari.” ‭‭1 Timoteut‬ ‭1:15‬ Ai...

0

21 Janar – Octavius Winslow

21 Janar “Dhe ne lutemi edhe për këtë: për përsosjen tuaj.” ‭‭2 Korintasve‬ ‭13:9‬ Kërkoni shkallë më të larta të hirit. Le të jetë standardi dhe synimi juaj më i larti. Mos vendosni kufizime...