Category: Octavius Winslow

0

7 Nentor – Octavius Winslow

7 Nëntor “Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara.” Romakëve 11:2 Në këtë vend termi “paranjohu” ka një kuptim të veçantë dhe shumë të qartë. Në zbatimin...

0

5 Nentor – Octavius Winslow

5 Nentor “Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesë e asaj të vërtetë, por në vetë qiellin për të dalë tani përpara Perëndisë për ne.” Hebrenjve...

0

4 Nentor – Octavius Winslow

4 Nëntor “Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim.” 1Korintasve 1:30 Hulumtimi i efektet të kësaj urtësie të shumëfishtë në...

0

3 Nentor – Octavius Winslow

3 Nëntor “Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.” Gjoni 17:17 Kërkesa plot aknth e shumë njerëzve është “Si mund ta di që mëkati po virtet brenda meje?” Ne përgjigjemi –...

0

30 Tetor – Octavius Winslow

30 Tetor “Llampat tona po na fiken,” Mateu 25:8 Ekzistojnë dy periudha serioziteti të tmerrshëm të cilat do ta shuajnë plotësisht llampën e një rrëfimi formal të besimit. Lexues i dashur, eja me mua...