Category: Octavius Winslow

0

15 Korrik – Octavius Winslow

“Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi Birin e tij të vetëmlindurin në botë që ne të rrojmë nëpërmjet tij.” 1 Gjoni 4:9 “Perëndia është dashuri” ishte e vërteta...

0

10 Korrik – Octavius Winslow

“Prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta.” Hebrenjve 7:25 Çfarë dëshmie që është kjo për fuqinë dhe gatishmërinë...

0

9 Korrik – Octavius Winslow

“Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Jezu Krisht.” Filipianëve 4:19 Perëndia ka siguruar me bollëk për të gjitha urgjencat e udhëtimit të krishterë....

0

8 Korrik – Octavius Winslow

“Sepse nuk kemi këtu qytet të përhershëm, por kërkojmë atë që ka për të ardhur.” Hebrenjve 13:14 Besimari i vërtetë në Jezusin është një udhëtar. Ai është duke udhëtuar drejt një qyteti ku të...

0

7 Korrik – Octavius Winslow

“Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.” 2 Korintasve 12:9 Në rastin e besimtarit të sprovuar, prehja që Jezusi i jep nuk do të thotë gjithmonë që do t’i hiqet barra...