Category: Meditime

0

26 Shkurt – Octavius Winslow

26 Shkurt “Shko dhe mos mëkato më.”‘ Gjoni 8:11. Shiko sesi Krishti e manifeston neverinë e Tij ndaj mëkatit ndërsa në të njëjtën kohë hedh mburojën e mëshirës së Tij mbi mëkataren. Zoti nuk...

0

25 Shkurt – Octavius Winslow

25 Shkurt “Rri në heshtje para Zotit dhe prite atë.” ‭‭Psalmi ‭37:7‬ Është kaq e thjeshtë, pritja me durim për Perëndinë në të gjitha mundimet tona është ajo që me siguri dhe në mënyrë...

0

24 Shkurt – Octavius Winslow

24 Shkurt ““Unë jam Zoti, nuk ndryshoj; prandaj ju, o bij të Jakobit, nuk jeni konsumuar.” Malakia‬ ‭3:6‬ Nuk është arritje e vogël që të ndërtohesh në besnikërinë e Perëndisë. Kjo gjë formon një...

0

23 Shkurt – Octavius Winslow

23 Shkurt “Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë.” 2 Korintasve‬ ‭12:8 Kur Pali u lut për largimin e gjembit në mish, i kërkoi Perëndisë diçka që tregonte...

0

21 Shkurt – Octavius Winslow

21 Shkurt “Nëse vuajmë me të dhe përlëvdohemi me të.” Romakëve‬ ‭8:17‬ Jo sikurse vuajti Ai. Oh, jo! Nuk ka mallkim, nuk ka zemërim, nuk ka ferr në kupën e pikëllimit që pimë ne....

0

20 Shkurt – Octavius Winslow

20 Shkurt “Sepse nuk keni hyrë akoma në pushimin dhe në trashëgiminë që Zoti, Perëndia juaj, ju jep.” ‭‭Ligji i Përtërirë‬ ‭12:9‬ Sa mendim thellësisht i kënaqshëm dhe tepër udhëzues që është ky –...

0

18 Shkurt – Octavius Winslow

18 Shkurt “Duke i drejtuar sytë tek Jezusi.” Hebrenjve 12:2 Nëse Jezusi përlëvdohet në mënyrë të veçantë në besimin e popullit të Tij, qoftë edhe jeta jote një jetë besimi në të gjitha hollësitë...

0

17 Shkurt – Octavius Winslow

17 Shkurt “Është e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të tij.” Psalmi 116:15 Është solemnisht e vërtetë që ka një “kohë për të vdekur.” Ah çfarë mendimi prekës – një...