Category: Meditime

0

29 Tetor – Octavius Winslow

29 Tetor “Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës.” Mateu 28:20 Kudondodhja është një atribut i Hyjnisë i cili i atribuohet Krishtit. Ne e referojmë lexuesin te dy...

0

26 Tetor – Octavius Winslow

26 Tetor “Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.” Psalmi 51:17 Në një farë kuptimi historia e botës është historia e zemrave...

0

25 Tetor – Octavius Winslow

25 Tetor “Sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç u dukej më mirë, kurse ai na ndreq për të mirën tonë që të bëhemi pjestarë të shenjtërisë së tij.” Hebrenjve 10:12 Lexues...

0

24 Tetor – Octavius Winslow

24 Tetor “Pastaj etërit tanë sipas mishit i patëm për të na ndrequr dhe i nderonim ata; a nuk do t’i nënshtrohemi edhe më tepër Atit të shpirtrave, për të jetuar?” Hebrenjve 12:9 Vullneti...

0

23 Tetor – Octavius Winslow

23 Tetor “I drejti do të rrojë prej besimit.” Hebrenjve 10:38 Në një shkallë të kufizuar përjetimi i çdo besimtari është përjetimi i apostullit të madh të Johebrenjve, krahët e të cilit zor se...

0

22 Tetor – Octavius Winslow

22 Tetor “Lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar!” Gjoni 20:29 Rrethanat e ringjalljes së Shpëtimtarit ishin në përputhje me madhështinë e saj solemne dhe unike. Asnjë dëshmitar njerëzor nuk kishte privilegjin...

0

21 Tetor – Octavius Winslow

21 Tetor “Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndisë.” Galatasve 2:21 Ka shumë përulësi të rreme mes shumë shenjtorëve të Perëndisë dhe kjo është një prej formave të saj më të zakonshme. Nuk...