Category: Meditime

meditime biblike - peme ne agim 0

16 Mars – Octavius Winslow

16 Mars “Ai do të më përlëvdojë” Gjoni 16:14. Ofiqi thelbësor dhe i rëndësishëm i Frymës është të përlëvdojë Krishtin. Si e përlëvdon Ai më tepër Krishtin, përveçse duke lartësuar veprën e Tij shlyese,...

meditime biblike - peme ne agim 0

14 Mars – Octavius Winslow

14 Mars “Unë do të bëj me ju një besëlidhje të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit.” Isaia 55:3 Perëndia i kishte premtuar Davidit që ai do të ulej mbi fronin...

meditime biblike - peme ne agim 0

13 Mars – Octavius Winslow

13 Mars “O njeri besimpak, pse dyshove?” Mateu 14:31 Besimi që dyshon nuk është besim dyshues. Nëse një besimtar nuk e ka besimin e sigurisë, ai mund të ketë besimin e mbështetjes, dhe ky...

meditime biblike - peme ne agim 0

10 Mars – Octavius Winslow

10 Mars “Por ju iu afruat… shpirtrave të të drejtëve që u bënë të përsosur.” Hebrenjve 12:22-23. Fakti që shenjtorët do ta njohin dhe do kenë përbashkësi me njëri-tjetrin menjëherë pasi të hyjnë në...

meditime biblike - peme ne agim 0

9 Mars – Octavius Winslow

9 Mars “Sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin.” 2 Korintasve 5:19 Lavdia e madhe e Emanuelit tonë është lavdia e Tij thelbësore. Kur besimi ynë ta kapë si duhet Hyjninë...

meditime biblike - peme ne agim 0

8 Mars – Octavius Winslow

“Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin.” Filipianëve 2:5 Çfarë do të thotë të kesh “atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin”? Kësaj pyetjeje i përgjigjemi kështu, do të thotë...