Fjalet e Jetes

meditime biblike - peme ne agim 0

18 Mars – Octavius Winslow

18 Mars “Unë, Gjoni, që jam edhe vëllai juaj dhe pjestar bashkë me ju në pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin e Jezu Krishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për fjalën e Perëndisë...

meditime biblike - peme ne agim 0

17 Mars – Octavius Winslow

17 Mars “Atë ditë Herodi dhe Pilati u bënë miq me njëri-tjetrin, ndërsa më parë ishin armiq.” Luka 23:12. Sa i goditur dhe solemn që është udhëzimi i përcjellë në këtë ndodhi! Pilati dhe...

meditime biblike - peme ne agim 0

16 Mars – Octavius Winslow

16 Mars “Ai do të më përlëvdojë” Gjoni 16:14. Ofiqi thelbësor dhe i rëndësishëm i Frymës është të përlëvdojë Krishtin. Si e përlëvdon Ai më tepër Krishtin, përveçse duke lartësuar veprën e Tij shlyese,...

meditime biblike - peme ne agim 0

14 Mars – Octavius Winslow

14 Mars “Unë do të bëj me ju një besëlidhje të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit.” Isaia 55:3 Perëndia i kishte premtuar Davidit që ai do të ulej mbi fronin...

meditime biblike - peme ne agim 0

13 Mars – Octavius Winslow

13 Mars “O njeri besimpak, pse dyshove?” Mateu 14:31 Besimi që dyshon nuk është besim dyshues. Nëse një besimtar nuk e ka besimin e sigurisë, ai mund të ketë besimin e mbështetjes, dhe ky...

meditime biblike - peme ne agim 0

10 Mars – Octavius Winslow

10 Mars “Por ju iu afruat… shpirtrave të të drejtëve që u bënë të përsosur.” Hebrenjve 12:22-23. Fakti që shenjtorët do ta njohin dhe do kenë përbashkësi me njëri-tjetrin menjëherë pasi të hyjnë në...