Fjalet e Jetes

0

6 Shtator – Octavius Winslow

6 Shtator “Në qoftë se dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prishë atë, sepse tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë.” 1 Korintasve 3:17 Sa i shenjtë duhet...

0

5 Shtator – Octavius Winslow

Prandaj, vëllezër, ne jemi debitorë jo të mishit, që të rrojmë sipas mishit. Romakëve 8:12 Në mënyrë që rreth një subjekti kaq të rëndësishëm sa ky të mos ketë asnjë errësirë, gjë e cila...

0

4 Shtator – Octavius Winslow

“I deklaruar Biri i Perëndisë në fuqi, sipas Frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurit: Jezu Krishti Zoti ynë.” Romakëve 1:4 Ringjallja e Shpengimtari e përforcoi të vërtetën e hyjnisë së Tij. Mrekullitë...

0

2 Shtator – Octavius Winslow

“Para se të pikëllohesha, endesha sa andej këndej; por tani ndjek fjalën tënde”. Psalmi 119: 67 Ekziston një mençuri e pafund në ripërtëritjen e Zotit. Kjo përsosmëri e Jezusit zbulohet qartë këtu: ne e...

0

1 Shtator – Octavius Winslow

“Ai ma ripërtërin shpirtin”. Psalmi 23:3 Pika e parë që do të shohim është dashuria e Zotit Jezus në ripërtëritjen e një besimtari endacak. Asgjë përveç dashurisë së pafund, të butë dhe të pandryshueshme...

0

31 Gusht – Octavius Winslow

“Por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij.” Hebrenjve‬ ‭12:11‬ Urtësia e cila dallohet në këtë metodë udhëzimi – disiplina e shenjtëruar e besëlidhjes vërteton origjinën...

0

30 Gusht – Octavius Winslow

“Çdo ndreqje, pra, aty për aty, nuk duket se sjell gëzim, po hidhërim.” Hebrenjve‬ ‭12:11 Shpesh ekziston një ashpërsi, një hidhërim në nderqjen e Perëndisë tonë të besëlidhjes, gjë e cila është e rëndësishme...

0

29 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe ai që ka marrë farën nëpër gurishte, është ai që dëgjon fjalën dhe e pranon menjëherë me gëzim; por, nuk ka rrënjë në vete, dhe është për pak kohë; dhe kur vijnë mundimi...