Fjalet e Jetes

0

15 Maj – Octavius Winslow

“Froni i hirit.” Hebrenjve 4:16 Lexues i dashur, mos harro që është froni i hirit ai para të cilit shkon në lutje. Është fron për shkak se Perëndia është Sovran. Ai kërkon që lutësi...

0

14 Maj – Octavius Winslow

“Dhe menjëherë ata shikuan rreth e qark, por nuk panë më asnjëri, përveçse Jezusi fill i vetëm me ta.” ‭‭Marku‬ ‭9:8‬ Lexuesi im i dashur, a është e mundur që ta lexosh këtë faqe...

0

13 Maj – Octavius Winslow

“Dhe mos e trishtoni Frymën e Shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit.” ‭‭Efesianëve‬ ‭4:30 Besimtari nuk do ta humbasë kurrë vulosjen e Frymës. Përshtypja e dashurisë falëse të...

0

12 Maj – Octavius Winslow

“Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit.” ‭‭Efesianëve‬ ‭1:13‬ Edhe pse është shumë e vëtetë...

0

11 Maj – Octavius Winslow

“Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit.” Filipianëve‬ ‭1:6‬ Doktrina e dinjitetit personal të Frymës na...

0

10 Maj – Octavius Winslow

“Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë.” Kolosianëve‬ ‭3:2‬ Sa solemne dhe plot kuptim që janë këto fjalë! Të kërkosh gjërat qiellore do të thotë të kuptosh...

0

9 Maj – Octavius Winslow

“Askush s’e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur.” Gjoni‬ ‭1:18‬ Sa i përket përshpirtshmërisë së natyrës Hyjnore nuk mund të formojmë dot një...

0

8 Maj – Octavius Winslow

“Që prova e besimit tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit.” 1 Pjetrit‬...

0

7 Maj – Octavius Winslow

“Në fakt unë e di se në mua domethënë në mishin tim nuk banon asgjë e mirë.” Romakëve 7:18 Zoti do të bëjë që populli i Tij ta njohë dobësinë dhe pamjaftueshmërinë e tij...

0

6 Maj – Octavius Winslow

“Ju vraponit bukur; kush ju ka penguar që të mos i bindeni së vërtetës?” Galatasve‬ ‭5:7 Apostulli Pal është i shkathët për të dalluar dhe besnik për të qortuar çdo rënie në besim dhe...