Fjalet e Jetes Blog

0

10 Nentor – Octavius Winslow

10 Nëntor “Kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve.” Romakëve 8:29 Biri i Perëndisë ruan me ne marrëdhënien e Vëllait të Madh. Ai është në kuptimin absolut “i Parëlinduri.”...

0

8 Nentor – Octavius Winslow

8 Nëntor “Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar.” Romakëve 8:29 Kjo fjalë mund të ketë vetëm një kuptim të natyrshëm. Paracaktimi, në kuptimin e tij më...

0

7 Nentor – Octavius Winslow

7 Nëntor “Perëndia nuk e hodhi poshtë popullin e vet, të cilin e njohu që përpara.” Romakëve 11:2 Në këtë vend termi “paranjohu” ka një kuptim të veçantë dhe shumë të qartë. Në zbatimin...

0

5 Nentor – Octavius Winslow

5 Nentor “Sepse Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesë e asaj të vërtetë, por në vetë qiellin për të dalë tani përpara Perëndisë për ne.” Hebrenjve...

0

4 Nentor – Octavius Winslow

4 Nëntor “Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim.” 1Korintasve 1:30 Hulumtimi i efektet të kësaj urtësie të shumëfishtë në...

0

3 Nentor – Octavius Winslow

3 Nëntor “Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.” Gjoni 17:17 Kërkesa plot aknth e shumë njerëzve është “Si mund ta di që mëkati po virtet brenda meje?” Ne përgjigjemi –...

0

2 Nentor – Octavius Winslow

2 Nëntor “Në qoftë se ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t’ju trajtojë si bij; sepse cilin bir nuk e korigjon i ati?” Hebrenjve 12:7 Duke qenë se disiplina jonë është shenjë e...