Fjalet e Jetes

0

24 Prill – Octavius Winslow

“Besim i çmuar.” 2 Pjetri 1:1 Besimi është me të vërtetë hiri kurorëzues i të gjitha hireve, si dhe një fryt shumë i çmuar dhe i kushtueshëm i mendjes së ripërtërirë. Prej tij buron...

0

23 Prill – Octavius Winslow

“Djema, ruani veten nga idhujt.” 1 Gjoni 5:21 Një lidhje idhujtare dhe e pa shenjtë me krijesën e ka kryqëzuar herë pas here dashurinë për Krishtin në zemër. Sipas të njëjtit parim që asnjë...

0

22 Prill – Octavius Winslow

“Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona.” Isaia 53:4 Në mënyrë që karakteri i Tij si Krye Prifti i popullit të Tij, si Vëllai i lindur për ditën e vështirë,...

0

21 Prill – Octavius Winslow

“Tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore: pse ferrishtja nuk po konsumohet!”. Eksodi 3:3 Meditoni mbi një të vërtetë tjetër të çmuar dhe të jashtëzakonshme – kisha nuk konsumohet! Pse? Për...

0

20 Prill – Octavius Winslow

“Dhe Engjëlli i Zotit iu shfaq në një flakë zjarri, në mes të një ferrishteje. Moisiu vështroi dhe ja që ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumohej.” Eksodi 3:2 Kjo ndodhi e jashtëzakonshme...

0

19 Prill – Octavius Winslow

“Të cilit do t’i venë emrin Emanuel, që do të thotë: ‘Perëndia me ne’.” Mateu 1:23 Veçmas doktrinës së Hyjnisë supreme të Krishtit, mbi cilën rërë e mbështesin njerëzit shpresën e tyre për qiellin;...

0

17 Prill – Octavius Winslow

“Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia.” Gjoni 14:15 Si Mbret në Sion, Zoti ynë i admirueshëm Jezus kënaqet të mbretërojë mbi një popull të dashur dhe të bindur. Prandaj, Ai e ka bërë...

0

16 Prill – Octavius Winslow

“Ligji ishte mësuesi ynë për tek Krishti.” Galatasve 3:24 Në shkollën e ligjit, mësimi i parë dhe i madh që mëkatari mëson është ai i mëkatit të tij, mallkimit të tij dhe dënimit të...