Fjalet e Jetes

0

8 Tetor – Octavius Winslow

8 Tetor “Duke e falënderuar Perëndinë At, që na bëri të denjë të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë.” Kolosianëve 1:12 I bukur është rendi i Frymës së Shenjtë në këtë varg. Vëzhgoni...

0

5 Tetor – Octavius Winslow

5 Tetor “Kush është i padrejtë, le të vazhdojë të jetë i padrejtë, kush është i ndyrë le të vazhdojë të jetë i ndyrë, kush është i drejtë le të vazhdojë të praktikojë drejtësinë,...

0

4 Tetor – Octavius Winslow

4 Tetor “Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë, ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit...

0

3 Tetor – Octavius Winslow

3 Tetor “Dhe atij që mund t’ju ruajë nga çdo rrëzim dhe t’ju nxjerrë para lavdisë së tij të paqortueshëm dhe me gëzim, të vetmit Perëndi të ditur, Shpëtimtarit tonë, i qoftë lavdi, madhështi,...

0

2 Tetor – Octavius Winslow

2 Tetor “Shpirti im gjen prehje vetëm te Perëndia; nga ai vjen shpëtimi im.” Psalmi 62:5 Ky besim nënkupton një braktisje të vetes dhe çdo mbështetjeje në krahun e mishit, nga çdo mbështetje te...

0

30 Shtator – Octavius Winslow

30 Shtator “Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi Frymën e Birit të tij në zemrat tuaja që thërret: ”Abba, Atë!”” Galatasve 4:6 Në shkrimin origjinal apostulli përdor dy gjuhë të ndryshme. Nuk...

0

29 Shtator – Octavius Winslow

29 Shtator “Unë, në fakt, ju kam dhënë shëmbullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju.” Gjoni 13:15 Çdo shpirt që është rikrijuar në këtë model, çdo mendje që është përshtatur me...