Fjalet e Jetes Blog

0

20 Shkurt – Octavius Winslow

20 Shkurt “Sepse nuk keni hyrë akoma në pushimin dhe në trashëgiminë që Zoti, Perëndia juaj, ju jep.” ‭‭Ligji i Përtërirë‬ ‭12:9‬ Sa mendim thellësisht i kënaqshëm dhe tepër udhëzues që është ky –...

0

18 Shkurt – Octavius Winslow

18 Shkurt “Duke i drejtuar sytë tek Jezusi.” Hebrenjve 12:2 Nëse Jezusi përlëvdohet në mënyrë të veçantë në besimin e popullit të Tij, qoftë edhe jeta jote një jetë besimi në të gjitha hollësitë...

0

17 Shkurt – Octavius Winslow

17 Shkurt “Është e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të tij.” Psalmi 116:15 Është solemnisht e vërtetë që ka një “kohë për të vdekur.” Ah çfarë mendimi prekës – një...

0

14 Shkurt – Octavius Winslow

14 Shkurt “Në këtë është dashuria: jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi Birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona.” ‭‭1 Gjonit‬ ‭4:10‬ “Në...

0

12 Shkurt – Octavius Winslow

12 Shkurt “Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Birit të tij.” ‭‭Romakëve‬ ‭8:29‬ Ja tek është modeli i...