Fjalet e Jetes

0

13 Gusht – Octavius Winslow

“Sa për të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t’i pëlqyer Perëndisë, kështu të teproni edhe më...

0

12 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse rrethprerja e vërtetë jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në Frymë dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish.” Filipianëve 3:3 Hapi i parë që hedh Fryma në këtë punë madhështore...

0

11 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë.” Romakëve 8:14 Pasi i ka thirrur njerëzit e vet nga bota ofiqi i Jahves Frymë në besëlidhjen e shpengimit është...

0

9 Gusht – Octavius Winslow

“Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish.” ‭Romakëve‬ ‭8:3‬ Çfarë fjalësh janë këto – “Perëndia, duke dëguar birin e vet!” Një person më...

0

8 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish.”...

0

6 Gusht – Octavius Winslow

“Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontrolluar nga Fryma prodhon jetë dhe paqe.” ‭Romakëve‬ ‭8:6 Mendja frymërore është jetë. Pa frikë e sfidojmë çdo besimtar – cili ka...

0

5 Gusht – Octavius Winslow

“Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu unë do t’ju gëzoj dhe do të ngushëlloheni në Jerusalem.” Isaia 66:13 Sa e fortë është brenga e penduar e atij fëmije që është...