Fjalet e Jetes

0

7 Qershor – Octavius Winslow

“Nënshtrojuni, pra, Perëndisë!” ‭‭Jakobit‬ ‭4:7‬ T’i nënshtrohesh vullnetit Hyjnor është përparim i madh në shenjtëri; dhe kjo arrihet në mënyrë të efektshme kryesisht përmes ndreqjes së shenjtëruar. Sa e gjithë mjaftueshme na duket vetja...

0

2 Qershor – Octavius Winslow

“Jam lutur për TY”. Luka 22:32 Nuk duhet ta anashkalojmë individualitetin e ndërmjetësimit të Zotit tonë. Duket sikur në atë moment ai e harron gjithë Kishën, dhe e trajton Pjetrin si dikush që përfaqëson...

0

1 Qershor – Octavius Winslow

“Asnjë banor i qytetit nuk do të thotë: ‘Unë jam i sëmurë’. Populli që banon aty do të përfitojë faljen për paudhësinë e tij.” ‭‭Isaia‬ ‭33:24‬ Le të ngazëllojë invalidi i krishterë me shpresën...

0

31 Maj – Octavius Winslow

“Populli im synon të largohet nga unë; megjithatë e thërresin Shumë të Lartin, asnjë prej tyre nuk e përlëvdon.” ‭‭Osea‬ ‭11:7‬ Jeta hyjnore e ka banesën e saj në një natyrë mishore dhe të...

0

30 Maj – Octavius Winslow

“Sepse Zoti qorton atë që do, si një baba birin që atij i pëlqen.” Fjalët e urta‬ ‭3:12 Mendimet e forta dhe të ashpra rreth Perëndisë kanë për të qenë efekti i interpretimeve të...

0

29 Maj – Octavius Winslow

“Mos e hidhni tej guximin tuaj, që do të ketë një shpërblim të madh.” Hebrenjve‬ ‭10:35 Nuk ka asnjë gjë thelbësisht të gjithëpushtetshme në ndonjë hir të vetëm të Frymës; nëse mendojmë kështu do...