Fjalet e Jetes

0

5 Prill – Octavius Winslow

“Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?” Romakëve 8:31 Me një At të tillë, me një Mik të tillë, me një Ngushëllues të tillë, kush mund të luftojë...

0

4 Prill – Octavius Winslow

“Por do të thotë ndonjë: ‘Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç’trup do të vijnë?’.” 1 Korintasve 15:35 Trupi identik që u mboll, e megjithatë shumë i ndryshuar, shumë frymëror, shumë e përlëvduar, shumë...

0

Agjërimi për fillestarë

Gjasat janë që ju jeni mes shumicës masive të të krishterëve të cilët agjërojnë rrallë apo nuk agjërojnë aspak. Nuk është për shkak se nuk e kemi lexuar Biblën apo nuk kemi dëgjuar predikime...

0

2 Prill – Octavius Winslow

“Është një mik që është më i lidhur se një vëlla.” Fjalët e urta 18:24 Fuqia e simpatisë njerëzore është e mahnitshme, nëse kjo e çon zemrën tek Krishti. Por është paralizuese nëse na...

0

1 Prill – Octavius Winslow

“Sepse, po të shqyrtonim veten tonë, nuk do të gjykoheshim.” 1 Korintasve 11:31 Dënimi i vetes eviton dënimin e Perëndisë. Kur një mëkatar i penduar me të vërtetë, me përulësi dhe në mënyrë të...

meditime biblike - peme ne agim 0

31 Mars – Octavius Winslow

31 Mars “Edhe për mëkat e dënoi mëkatin në mish.” Romakëve 8:3 Për shkak se mëkati është shkaku më i madh i dënimit, le të synojmë që edhe ne ta dënojmë mëkatin, nëse duam...

meditime biblike - peme ne agim 0

30 Mars – Octavius Winslow

30 Mars “Duke pasur, pra, o vëllezër, liri të plotë për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit” ‭‭Hebrenjve‬ ‭10:19 Në gjithë lutjen e vërtetë duhet t’i jepet një theks i...