Fjalet e Jetes Blog

0

2 Tetor – Octavius Winslow

2 Tetor “Shpirti im gjen prehje vetëm te Perëndia; nga ai vjen shpëtimi im.” Psalmi 62:5 Ky besim nënkupton një braktisje të vetes dhe çdo mbështetjeje në krahun e mishit, nga çdo mbështetje te...

0

30 Shtator – Octavius Winslow

30 Shtator “Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi Frymën e Birit të tij në zemrat tuaja që thërret: ”Abba, Atë!”” Galatasve 4:6 Në shkrimin origjinal apostulli përdor dy gjuhë të ndryshme. Nuk...

0

29 Shtator – Octavius Winslow

29 Shtator “Unë, në fakt, ju kam dhënë shëmbullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju.” Gjoni 13:15 Çdo shpirt që është rikrijuar në këtë model, çdo mendje që është përshtatur me...

0

27 Shtator – Octavius Winslow

27 Shtator “Kini besim te Zoti përjetë, sepse Zoti, po, Zoti është shkëmbi i përjetshëm.” Isaia 26:4 Nuk ka asnjë veprim tjetër të shpirtit i cili të jetë më i pranueshëm për Perëndinë sepse...

0

25 Shtator – Octavius Winslow

25 Shtator “Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë.” ‭‭Romakëve‬...

0

24 Shtator – Octavius Winslow

24 Shtator “Sepse trishtimi ynë i lehtë që është vetëm për një moment, prodhon për ne, një peshë të pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie.” 2 Korintasve 4:17 Në çfarë mënyre do të...