Vetëm Një Zot i Shenjtë

====

Kush komandon gjith’ ushtritë e qiellit
Kush bën që çdo mbret të bjerë në gjunjë
Kush pëshpërit dhe errësira dridhet
Vetëm një Zot i Shenjtë

Çfarë bukuri që kërkon lavd’rime
Kush vallë më fort se vetë dielli shkëlqen
Çfarë madhështie mbret’ron me drejt’si
Vetëm një Zot i Shenjtë

Refreni

Eja, soditni
Atë që është i Vetmi
Këndoni i Shenjtë
Përjet’ Perëndi i Shenjtë
Adhuroni k’të Zot të Shenjtë

Cila lavdi konsumon si zjarri
Cila fuqi vallë nga vdekja ringjall
A ka emër tjetër kaq të pamposhtur
Vetëm një Zot i Shenjtë

Kush vallë më çliron nga dështimi
Kush tjetër Birin e Vetëm ofron
Kush tjetër më fton ta th’rras un’ At
Vetëm një Zot i Shenjtë
Veç Zoti im i Shenjtë

====

© CityAlight Music 2016
Përkthimi: Kisha Ungjillore Erseke
Video: youtube.com/fjaletejetes

SHKARKO TEKSTIN ME AKORDE

You may also like...