Ungjilli ne 1 Minute!

Ungjilli – Lajmi i Mire i Jezu Krishtit!

“Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi”

Video: by Shane Smith
Perkthim & Titrat: fjaletejetes

==============================

UNGJILLI!
Perëndia dërgoi Birin e tij në botë.
Perëndia-Njeri. Vërtet Njeri. Vërtet Perëndi
Vërtet njerëzor, vërtet hyjnor.
Jetoi një jetë të përsosur.
Përmbushi gjithë Ligjin.
Vdes qëllimisht në vend të mëkatarëve.
Duron gjithë zemërimin e Perëndisë
kundër gjithë atyre që besojnë në Të.
Heq tej gjithë fajin e tyre!
Fal të gjitha mëkatet e tyre!
Ringjallet prej së vdekuri!
Triumfon mbi vdekjen, ferrin dhe Satanin!
Ngjitet në qiell. Sundon me pushtet prej së larti!
Do të kthehet sërish! Do u japë jetë të përjetshme
Do t’i ringjallë prej së vdekuri gjithë ata që besuan në Të
NUK KA LAJM MË TË MIRË!

Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.
– Romakëve 5:8

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*