Tagged: 1 Gjoni 4:10

0

14 Shkurt – Octavius Winslow

14 Shkurt “Në këtë është dashuria: jo se ne e kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi Birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona.” ‭‭1 Gjonit‬ ‭4:10‬ “Në...