Tagged: 1 Korintasve 12:13

meditime biblike - peme ne agim 0

24 Mars – Octavius Winslow

24 Mars “Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një Frym të vetëm në të njëjtin trup, qofshin Hebrenjtë apo Grekët, qofshin skllevërit a të liruarit, dhe të gjithë jemi uijtur në të njëjtin...