Tagged: 2 Pjetri 1:1

0

24 Prill – Octavius Winslow

“Besim i çmuar.” 2 Pjetri 1:1 Besimi është me të vërtetë hiri kurorëzues i të gjitha hireve, si dhe një fryt shumë i çmuar dhe i kushtueshëm i mendjes së ripërtërirë. Prej tij buron...