Tagged: Abba Ate

0

30 Shtator – Octavius Winslow

30 Shtator “Dhe, duke qenë se jeni bij, Perëndia dërgoi Frymën e Birit të tij në zemrat tuaja që thërret: ”Abba, Atë!”” Galatasve 4:6 Në shkrimin origjinal apostulli përdor dy gjuhë të ndryshme. Nuk...