Tagged: adhurimi i vertete

0

Çfarë është idhujtaria?

Pyetja 17 Çfarë është idhujtaria? Idhujtaria është të besuarit në gjërat e krijuara dhe jo në Krijuesin për shpresën, lumturinë, rëndësinë dhe sigurinë tonë. Sepse, megjithëse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e...