Tagged: afroju shpetimtarit

0

Afroju Shpëtimtarit

3 Dhjetor Afroju Shpëtimtarit prej John Piper Dhe Perëndia e paqes, që e ngriti nga të vdekurit, me anë të gjakut të Besëlidhjes së amshuar, Bariun e madh të dhënve, Perëndinë tonë Jezu Krisht,...