Tagged: asnje denim

0

11 Shtator – Octavius Winslow

11 Shtator “Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.” Romakëve 8:1 Çfarë ngushëllim i fortë që rrjedh prej kësaj të...

0

5 Prill – Octavius Winslow

“Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?” Romakëve 8:31 Me një At të tillë, me një Mik të tillë, me një Ngushëllues të tillë, kush mund të luftojë...