Tagged: Ati – Biri – Fryma e Shenjte

0

26 Prill – Octavius Winslow

“Sepse përmes tij që të dy kemi hyrje tek Ati nëpër një Frymë të vetme.” Efesianëve 2:18 Çfarë është lutja? Është përbashkësia e jetës frymërore në shpirtin e njeriut me Autorin e saj Hyjnor;...

0

Sa persona ekzistojnë në Perëndinë?

Pyetja 3 Sa persona ekzistojnë në Perëndinë? Në Perëndinë e vetëm të gjallë dhe të vërtetë ekzistojnë tre persona: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ata janë të njëjtë në thelb, të barabartë në...