Tagged: bashketrashegimtare me Krishtin

0

17 Maj – Octavius Winslow

“Bashkëtrashëgimtarë me Krishtin.” Romakëve 8:17 Kjo duhet kuptuar në një mënyrë të të kufizuar edhe pse ende është mjaft e zgjeruar. Në kuptimin e saj më të lartë – për sa i përket Hyjnisë...