Tagged: besimi ne Zotin

0

27 Shtator – Octavius Winslow

27 Shtator “Kini besim te Zoti përjetë, sepse Zoti, po, Zoti është shkëmbi i përjetshëm.” Isaia 26:4 Nuk ka asnjë veprim tjetër të shpirtit i cili të jetë më i pranueshëm për Perëndinë sepse...

0

24 Prill – Octavius Winslow

“Besim i çmuar.” 2 Pjetri 1:1 Besimi është me të vërtetë hiri kurorëzues i të gjitha hireve, si dhe një fryt shumë i çmuar dhe i kushtueshëm i mendjes së ripërtërirë. Prej tij buron...