Tagged: botuesi i Gjeneves

0

Tipografi i Reformimit

Robert Estieni 1503–1559 nga Mat Kraçmër Në faqen e parë të botimit të vitit 1559 të veprëssë Gjon Kalvinit Institutet e Fesë së Krishterë gjendet edhe emblema e shtypshkronjës së Gjenevës: një pemë ulliri...