Tagged: Efesianeve 1:13

0

12 Maj – Octavius Winslow

“Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me Frymën e Shenjtë të premtimit.” ‭‭Efesianëve‬ ‭1:13‬ Edhe pse është shumë e vëtetë...