Tagged: Efesianeve 4:5

meditime biblike - peme ne agim 0

23 Mars Octavius Winslow

23 Mars “Një Zot.” Efesianëve 4:5. Kisha është një në Birin – “Ka vetëm një Zot.” Zoti Jezus është Kreu i vetëm, sikurse është edhe Themeli i vetëm i Kishës. Të gjithë besimtarët janë...