Tagged: Efesianeve 4:6

meditime biblike - peme ne agim 0

22 Mars – Octavius Winslow

22 Mars “Një Perëndi i vetëm dhe Atë i të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të të gjithëve dhe në ju të gjithë.” Efesianëve 4:6 Kush janë të gjithë? Kisha e...