Tagged: ferrishtja ne zjarr

0

21 Prill – Octavius Winslow

“Tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore: pse ferrishtja nuk po konsumohet!”. Eksodi 3:3 Meditoni mbi një të vërtetë tjetër të çmuar dhe të jashtëzakonshme – kisha nuk konsumohet! Pse? Për...