Tagged: Filipianeve 3:3

0

12 Gusht – Octavius Winslow

“Sepse rrethprerja e vërtetë jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në Frymë dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish.” Filipianëve 3:3 Hapi i parë që hedh Fryma në këtë punë madhështore...