Tagged: Gjoni 10:14-18

0

4 Dhjetor – Octavius Winslow

4 Dhjetor “Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.” Gjoni 7:39 Hyrja triumfale e Zotit tonë në lavdi ishte sinjali i zbritjes së Frymës së Shenjtë....