Tagged: Gjoni 17:19

0

24 Gusht – Octavius Winslow

“Dhe për ta shenjtëroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë.” Gjoni 17:19 Krishti përlëvdohet në shenjtërinë progresive të popullit të Tij. “Mbretëria e Perëndisë është brenda jush,” thotë Zoti...