Tagged: Hebrenjve 12:2

meditime biblike - peme ne agim 0

4 Mars – Octavius Winslow

“Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit.” Hebrenjve 12:2 Kini kujdes që të mos e bëni besimin shpëtimtarin tuaj. Ekziston një rrezik dhe nuk mund të tregohemi tepër vigjilentë ndaj...

0

18 Shkurt – Octavius Winslow

18 Shkurt “Duke i drejtuar sytë tek Jezusi.” Hebrenjve 12:2 Nëse Jezusi përlëvdohet në mënyrë të veçantë në besimin e popullit të Tij, qoftë edhe jeta jote një jetë besimi në të gjitha hollësitë...