Tagged: Historia e Perendise

0

Që ju të besoni!

22 Dhjetor Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi...