Tagged: Jezu Krishti kreu dhe plotesuesi i besimit

meditime biblike - peme ne agim 0

4 Mars – Octavius Winslow

“Duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit.” Hebrenjve 12:2 Kini kujdes që të mos e bëni besimin shpëtimtarin tuaj. Ekziston një rrezik dhe nuk mund të tregohemi tepër vigjilentë ndaj...