Tagged: Jezusi kryeprifti yne i madh

0

Zëvendësimi i hijeve!

12 Dhjetor Dhe pika kryesore e atyre gjërave që po themi është kjo: ne kemi një kryeprift të tillë, i cili qëndron në të djathtën e fronit të Madhërisë në qiejt, shërbenjës i shenjtërores...