Tagged: kembengula e shenjtoreve

0

4 Tetor – Octavius Winslow

4 Tetor “Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në Frymën e Shenjtë, ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit...