Tagged: lindja e Jezusit

0

Lindja e të Lashtit të Ditëve!

21 Dhjetor Atëherë Pilati i tha: ”Ti, pra, qenke mbret?”. Jezusi u përgjigj: ”Ti thua se unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj...