Tagged: Lluka 15

0

20 Korrik – Octavius Winslow

“Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë”. Luka 13:5 Kjo ishte doktrina që Zoti ynë predikoi; dhe po ashtu bënë edhe apostujt e Tij kur shpallën, “Perëndia,...

0

Dhembshuri Atërore

nga John MacDuff “Oh, sa të çmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi!” “Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që...