Tagged: Luka 2

0

Njerëzit e vegjël të Perëndisë!

4 Dhjetor Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë. Ky regjistrim qe i pari që u krye kur Kuirini...